Ubezpieczenie firmowe

 

Ubezpieczamy samochody, domy i coraz częściej również urządzenia elektroniczne. Wykupujemy ubezpieczenia turystyczne, aby w razie wypadku mieć na wakacjach odpowiednie zabezpieczenie. Dlaczego więc nie ubezpieczyć firmy aby spokojnie prowadzić swój biznes?

W ubezpieczeniu firmy zwracamy szczególną uwagę nie tylko na zabezpieczenie majątku firmy (nieruchomości, maszyny, wyposażenie czy towar) ale równie ważne (o ile nie ważniejsze) to zabezpieczenie naszego klienta przed ewentualnymi roszczeniami partnerów firmy – czyli klientów.

W ofercie posiadamy więc: OC (odpowiedzialność cywilną) firmy, ochronę prawną oraz ubezpieczenie majątku od wszystkich ryzyk (tzw. All Risk).
Przedstawiamy również oferty na ubezpieczenie życia i zdrowia pracowników i ich rodzin.

Posiadamy w ofercie również polisy zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu, Gwarancje wadialne, gwarancje po kontraktowe.

Nasi doradcy chętnie przybliżą Państwu tą tematykę i przedstawią najkorzystniejsze rozwiązania.
Zapraszamy do kontaktu!

 
 

Wyślij zapytanie o kontakt